publik

För att du ska kunna vara publik vid någon av våra inspelningar behöver vi behandla några av dina personuppgifter. Vi behöver bl.a. veta ditt namn och telefonnummer. Vi behöver behandla dina uppgifter av flera skäl. Dels för att vi ska kunna boka en plats till dig på vår inspelning, men även utifrån säkerhetsskäl, exempelvis vid en utrymning av lokalen. Den lagliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Vi raderar dina kontaktuppgifter senast tre månader efter avslutad inspelning. För att invända mot vår intresseavvägning eller mer information kring detta kan du kontakta dataskydd@nexiko.com.